Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS); işletme, bilgisayar ve bilişim sistemlerini bir arada inceleyen disiplinlerarası bir anlayıştır. Bölümümüzün amacı, bilişim alanında yaşanan tüm gelişme ve yeniliklerin işletmelere yapacağı katkıların farkında olan, çözümler üretebilen ve işletmelerin her aşamasında karar verici konumunda olan insan gücü yetiştirmektir. Bu bilinçten yola çıkarak Bölümümüz, hem kamu hem de özel sektörde çalışacak bilgi teknolojileri, işletme ve yönetim alanlarında uzman mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hem bilgisayar bilimleri hem de işletme konularına ilgi duyan öğrencilerimiz müfredatımızda yer alan bilişim teknolojilerinin yanında üretim, pazarlama, hukuk, muhasebe, finans ve yönetim konularında da eğitim görmektedirler. Laboratuvar ve projelerle desteklenen dersler ve dönem sonlarında yapılacak olan yaz stajlarıyla öğrencilerimizin teori ile birlikte uygulama kabiliyetleri de geliştirilmektedir. Lisans programımız kapsamında bilişim teknolojileri ve yönetim bilimleri eğitimlerini eşit ağırlıkta alan mezunlarımız, birçok iş alanında aranan ve tercih edilen işgücünü oluşturmakta olup modern iş dünyasının çeşitli pozisyonlarında görev alabilmektedirler. Özellikle bilgi işlem merkezleri, sistem geliştirme bölümleri, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde sistem analisti ve tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, IT uzmanı, satış ve pazarlama yetkilisi, insan kaynakları uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

Anabilim Dallarımız:

  • Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı: Bilişim sistemleriyle elde edilen enformasyonun; işletme ve yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine ve işletmedeki problemlerin çözümüne aktarılabilmesi için YBS’nin işletme ve yönetim ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede üretim, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları yönetimi, davranış, iletişim vb. konuları içermektedir.
  • Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı: Bilgisayar işletim sistemleri, farklı programlama dilleri, internet teknolojileri ve web teknikleri kullanılarak her türlü işletmenin bilişim sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi için YBS’nin bilgi teknolojisi ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede programlama, yazılım geliştirme, veritabanı yönetimi, web tasarımı, sistem analizi, veri madenciliği, yapay zekâ vb. konuları içermektedir.
  • Karar Bilimleri Anabilim Dalı: Bir organizasyon içinde bilişim sistemleri aracılığıyla karar verme, koordinasyon ve denetleme süreçlerinin desteklenmesi; işletme fonksiyonlarına yönelik karmaşık problemlerin tespit edilmesi ve çözümlenmesi adına bilginin yayınlanması, verilerin toplanması, istendiğinde geri sunulması ve işlenmesi için YBS’nin problem çözme ve karar verme ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede nicel ve nitel karar verme yöntemleri, problem çözme teknikleri, istatistik, yöneylem araştırmaları, karar destek sistemleri, oyun teorisi, kuyruk teorisi, yönetsel karar verme ve bilgi sistemleri, simülasyon analizleri vb. konuları içermektedir.

 

Bilişim Yönetimi, Karar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalları’nı içeren Bölümümüz; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde ilk öğrencilerini alarak, birinci ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 130 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Linklerimiz

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, modern bilgi ile donatılmış, sektörün gereksinimlerine yanıt verebilecek, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe ve iş ahlakına sahip, sorun çözme yeteneği gelişmiş, iletişim becerisi yüksek evrensel bilişim yöneticileri yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, tanınırlığı yüksek ve alanında örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07058 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)