Hakkımızda

Anabilim Dallarımız:

  • Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı: Bilişim sistemleriyle elde edilen enformasyonun; işletme ve yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine ve işletmedeki problemlerin çözümüne aktarılabilmesi için YBS’nin işletme ve yönetim ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede üretim, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları yönetimi, davranış, iletişim vb. konuları içermektedir.
  • Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı: Bilgisayar işletim sistemleri, farklı programlama dilleri, internet teknolojileri ve web teknikleri kullanılarak her türlü işletmenin bilişim sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi için YBS’nin bilgi teknolojisi ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede programlama, yazılım geliştirme, veritabanı yönetimi, web tasarımı, sistem analizi, veri madenciliği, yapay zekâ vb. konuları içermektedir.
  • Karar Bilimleri Anabilim Dalı: Bir organizasyon içinde bilişim sistemleri aracılığıyla karar verme, koordinasyon ve denetleme süreçlerinin desteklenmesi; işletme fonksiyonlarına yönelik karmaşık problemlerin tespit edilmesi ve çözümlenmesi adına bilginin yayınlanması, verilerin toplanması, istendiğinde geri sunulması ve işlenmesi için YBS’nin problem çözme ve karar verme ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede nicel ve nitel karar verme yöntemleri, problem çözme teknikleri, istatistik, yöneylem araştırmaları, karar destek sistemleri, oyun teorisi, kuyruk teorisi, yönetsel karar verme ve bilgi sistemleri, simülasyon analizleri vb. konuları içermektedir.

 

Linklerimiz

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, modern bilgi ile donatılmış, sektörün gereksinimlerine yanıt verebilecek, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe ve iş ahlakına sahip, sorun çözme yeteneği gelişmiş, iletişim becerisi yüksek evrensel bilişim yöneticileri yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, tanınırlığı yüksek ve alanında örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.

İletişimTel:
Tel: