Hakkımızda

Anabilim Dallarımız:

  • Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı: Bilişim sistemleriyle elde edilen enformasyonun; işletme ve yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine ve işletmedeki problemlerin çözümüne aktarılabilmesi için YBS’nin işletme ve yönetim ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede üretim, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları yönetimi, davranış, iletişim vb. konuları içermektedir.
  • Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı: Bilgisayar işletim sistemleri, farklı programlama dilleri, internet teknolojileri ve web teknikleri kullanılarak her türlü işletmenin bilişim sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi için YBS’nin bilgi teknolojisi ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede programlama, yazılım geliştirme, veritabanı yönetimi, web tasarımı, sistem analizi, veri madenciliği, yapay zekâ vb. konuları içermektedir.
  • Karar Bilimleri Anabilim Dalı: Bir organizasyon içinde bilişim sistemleri aracılığıyla karar verme, koordinasyon ve denetleme süreçlerinin desteklenmesi; işletme fonksiyonlarına yönelik karmaşık problemlerin tespit edilmesi ve çözümlenmesi adına bilginin yayınlanması, verilerin toplanması, istendiğinde geri sunulması ve işlenmesi için YBS’nin problem çözme ve karar verme ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede nicel ve nitel karar verme yöntemleri, problem çözme teknikleri, istatistik, yöneylem araştırmaları, karar destek sistemleri, oyun teorisi, kuyruk teorisi, yönetsel karar verme ve bilgi sistemleri, simülasyon analizleri vb. konuları içermektedir.

 

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: